Gatunek Tapira
Gatunek Tapira

Gatunek Tapira: Tapir może być dużym, roślinożernym ssakiem, podobnym kształtem do świnia, z krótkim, chwytnym tułowiem. Tapiry zamieszkują dżunglę i obszary leśne Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Azji Południowo-Wschodniej.

Istnieją cztery szeroko znane istniejące gatunki tapirów, wszystkie z rodziny Tapiridae, a zatem i Tapirus. są to tapir brazylijski, tapir malajski, tapir Bairda, a zatem tapir górski. W 2013 roku grupa badaczy powiedziała, że ​​zidentyfikowali piąty gatunek tapira, tapira kabomani.

Gatunek Tapira
Gatunek Tapira

Jednak istnienie tapira kabomani jako określonego gatunku zostało szeroko zakwestionowane, a aktualne dowody genetyczne dodatkowo sugerują, że faktycznie jest on zagnieżdżony w T. terrestris.

Cztery oceniane gatunki (wszystkie z wyjątkiem kabomani) są sklasyfikowane na Czerwonej Liście IUCN jako zagrożone lub narażone. Tapiry mają wielu wymarłych krewnych w obrębie nadrodziny Tapiroidea. Najbliższymi istniejącymi krewnymi tapirów są przeciwne zwierzęta kopytne o nieparzystych palcach, do których należą konie, osły, zebry i nosorożce.

Gatunek Tapira
Gatunek Tapira