Plåsterträd: Plaster Tree Stencils är det största visuella uttalandet du kan använda en stencil för att göra på dina väggar. Vi har 6 livsstora trädstensiler som skapar de mest imponerande väggarna!

Plåsterträd
Plåsterträd

Jag plasterade 4 18-fots asp-träd i mitt tidigare hem och ett 25-fots asp-träd på mina stora väggar i mitt rum. Inom en månad hjälpte dessa träd till att sälja mitt hem! Jag gipsade 8, tak till golv Aspen-träd på min vedspisvägg, i mitt nuvarande hem i New Mexico. När du går in i huset är de det första du märker och de hälsas alltid med “Wow!”

Plåsterträd 2
Plåsterträd


Gipssträd höjs på vardera sidan av din säng eller på en sida av en dörröppning. Använd dem för att fylla ett hörn i ett stort rum genom att putsa träd på varje hörnvägg och sedan korsa grenar till intilliggande vägg. Eller gör som jag har gjort och bara gipsa en hel mur med magnifika träd för att skapa en skogeffekt.

Plåsterträd 4
Plåsterträd